Không đơn thuần là thưởng ngoạn cảnh đẹp, qúy vị sẽ được giao lưu, được trải nghiệm những giá trị thực tế. Đây là chương trình thiết kế riêng cho các nhà đầu tư / doanh nhân lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.


Miễn phí 100% chi phí tour khi mua bất động sản hoặc ký hợp đồng đầu tư định cư Mỹ sau chuyến đi.


Đăng ký để nhận lịch trình của chuyến đi:

* indicates required
A5h8A