CHƯƠNG TRÌNH
KHẢO SÁT ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA SÍP

Nhà đầu tư được tài trợ toàn bộ chi phí chuyến khảo sát nếu ký hợp đồng đầu tư trong vòng 3 tháng sau khi kết thúc chuyến đi. *


* Hình thức tài trợ: trừ trực tiếp vào hợp đồng đầu tư.

* indicates required
28qIH

Chương trình được thiết kế riêng cho Nhà đầu tư, Doanh nhân muốn tìm cơ hội

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN và LẤY THÊM QUỐC TỊCH THỨ 2

tại quốc gia thành viên Liên Minh Châu Âu – CH Síp (Cyprus)