Không đơn thuần là thưởng ngoạn cảnh đẹp, qúy vị sẽ được giao lưu, được trải nghiệm những giá trị thực tế. Đây là chương trình kết hợp giữa du lịch và khảo sát đầu tư.


Đăng ký để nhận lịch trình của chuyến đi:

* indicates required
m28A4
Tải ứng dụng IMM Group về điện thoại
X